Het hele herstelaanbod van Deventer op één plek gebundeld!

Overzicht hersteltrainingen en lotgenotengroepen 

De trainingen starten een aantal keer per jaar. Lotgenoten groepen vinden wekelijks of maandelijks plaats. Informeer via het opgegeven mailadres naar de startdatum van de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
 
Bij het Zelfregiecentrum zijn naast de onderstaande trainingen ook veel losse activiteiten te volgen. Tevens is er ruimte om zelf activiteiten op te zetten.

Voor het actuele overzicht van het gehele aanbod klik je Hier

Op Eigen Kracht 

De cursus Op Eigen Kracht helpt op weg naar herstel. De cursus gaat over: 

• Moed en hoop vinden en vasthouden 
• Het besef wat er komt kijken bij herstel 
• Stress en wat dat met iemand doet 
• Weer grip op het leven krijgen en houden 
• Het ontdekken waar persoonlijke kracht zit 
• Waar hulp te vinden is in de omgeving 
• Doelen stellen en hoe hieraan is te werken met een actieplan
Deze cursus wordt ervaren als een laagdrempelige kennismaking met de begrippen rondom herstel. 

Aanmelden kan via [email protected] 

Omgaan met hooggevoeligheid

In de cursus Omgaan met Hooggevoeligheid gaat het om het herkennen, erkennen en helen (mild zijn) van eigenschappen die horen bij hooggevoeligheid. De cursus biedt praktische handvatten en gaat ook in op de vele kwaliteiten die horen bij hooggevoeligheid. 

Aanmelden kan via [email protected]

Oriëntatie op Herstel

Maak je kennis met de betekenis van het begrip herstel. In deze cursus leer je begrijpen dat de mogelijkheid tot (verder) herstel alles te maken heeft met het (leren) leven met aanhoudende psychische klachten of een blijvende kwetsbaarheid. 

Aanmelden kan via deze link

Herstellen doe je Zelf

De methode Herstellen doe je Zelf bestaat uit een cursus van twaalf bijeenkomsten van twee uur, waarin vijf tot maximaal acht cliënten in een veilige omgeving onder leiding van twee getrainde ervaringsdeskundige cursusleiders informatie krijgen over, reflecteren op, ervaringen uitwisselen over en oefenen met vaardigheden aangaande thema's die te maken hebben met herstel.

Aanmelden kan via [email protected]

WRAP

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en leert jou hoe jij jezelf kan helpen als het slecht met je gaat. Het geeft je ook inzicht in wanneer het slechter met je gaat en biedt je een levenslange tool om dit zelf bij te sturen.. De WRAP training heeft een wetenschappelijk bewezen positief effectief op herstel.

Aanmelden kan via [email protected] 

Werken met Eigen Ervaring

De training werken met eigen ervaring leert je de basisbegrippen van ervaringsdeskundigheid en is erg passend als je al een tijdje vrijwilligerswerk doet en eraan denkt om een opleiding tot ervaringsdeskundige te gaan doen. De training leert je hoe je eigen ervaring in kan zetten ten behoeve van het herstel van anderen. 

Aanmelden kan via [email protected]

Training Ongekende Gevoelens

De training ongekende gevoelens gaat over emotionele verwaarlozing in onze jeugd. Vaak zijn we verleerd om onze gevoelens goed te herkennen. Deze training leert je om weer in contact te komen met je emoties. Erg belangrijk voor mensen in herstel

Aanmelden kan via [email protected]

Samen Verder

Samen Verder is een gevarieerde lotgenoten groep. Het is zowel voor mensen die worstelen met hun psychische kwetsbaarheid als mensen die overwegen om te stoppen met middelengebruik, of hier al mee gestopt zijn. De samen verder werkt niet met een bepaald programma, maar is gericht op de herstelvisie. Samen Verder geeft een mogelijkheid om mensen die in dezelfde situatie verkeren te ontmoeten, in gesprek te gaan met elkaar, herkenning te vinden en de mogelijkheid mensen te ontmoeten om gezonde activiteiten mee te ondernemen. Een aanrader voor cliënten die worstelen met hun sociale herstel.  De Samen Verder wordt door 2 herstelondersteuners van IrisCovery met ervaringskennis begeleid. 


Elke maandag en donderdagavond van 19.00 - 21.00
Aanmelden kan via [email protected]

Lotgenotengroep voor familie en naasten

Familie en naasten van iemand die te maken heeft met een verslaving, psychische kwetsbaarheid of andere vorm van ontwrichting ontmoeten elkaar tijdens de Lotgenotengroep Voor Familie en Naasten en ervaren zo dat zij er niet alleen voor staan. Deelnemers begrijpen van elkaar wat ze doormaken en kunnen praten zonder veroordeeld te worden. Het bezoeken van de lotgenotengroep maakt sterker en weerbaarder. 

aanmelden kan via [email protected]

Intact zelfhulpgroep

Op elke donderdagavond vind de zelfhulpgroep van Intact plaats. Onder begeleiding van een ervaringsdeskundige wordt kan er gedeeld worden over herstel van verslaving en hoe je hier mee om kunt gaan.

De intact zelfhulpgroep  is elke donderdagavond 

aanmelden kan via: [email protected]

Survivors lotgenotengroep

De Survivors Lotgenotengroep is bedoeld voor mensen die te maken hebben gehad met structurele mishandeling en/of misbruik en stabiel genoeg zijn om hun eigen ervaring te delen. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten brengen twee gespreksleiders een uitwisseling op gang over herkenning, erkenning, steun en hoop. Vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn binnen deze groep een belangrijke voorwaarde. 

Datum: 3 e donderdag van de maand van 16.15-18.00 uur 
Aanmelden: [email protected], onder vermelding van Survivors lotgenotengroep.