Deelnemers van het platform


IrisZorg

IrisZorg werkt herstelgericht en is er voor mensen van alle leeftijden uit alle lagen uit de samenleving die kampen met ontwrichting en/of verslavingsproblematiek. IrisZorg helpt mensen om weer grip op hun leven te laten krijgen. In Deventer richt IrisZorg zich voornamelijk op maatschappelijke opvang en woonbegeleiding. IrisZorg heeft ook een vrijwilligerstak gericht op ervaringsdeskundigheid, zelfhulp en Herstel genaamd IrisCovery.

Vanuit IrisZorg is projectleider Timo Bot het platform gestart om ervaringsdeskundigen in Deventer samen te brengen. IrisZorg hoopt in samenwerking met de andere deelnemers een krachtige herstelbeweging in Deventer neer te zetten. Hiervoor worden de herstelondersteuners van Iriscovery ook ingezet. Deze waardevolle vrijwilligers met ervaringskennis bieden verschillende activiteiten zoals de Samen Verder lotgenotengroep aan op het Zelfregiecentrum. 
 

www.IrisZorg.nl 

Tactus

Tactus is een instelling voor verslavingszorg die veel gebruik maakt van ervaringsdeskundigheid. Binnen Tactus houdt InTact zich bezig met het inzetten van ervaringsdeskundigheid, zelfhulp en herstel. InTact biedt een breed herstelaanbod aan in meerdere steden in Overijssel en Gelderland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het herstelplein Korak, de vele hersteltrainingen of de Zelfhulpgroepen die in alle regio's van Tactus draaien.

www,tactus.nl/intact

Stichting Vriendendiensten 

Vriendendiensten is dé Zelfregie- en Herstelorganisatie in de regio Midden-IJssel. We zijn een onafhankelijke, cliëntgestuurde stichting die zich inzet voor mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst.  

 

De activiteiten van Vriendendiensten krijgen vorm in drie kerntaken:  

·        Ggz-maatjesactiviteiten: 1-op-1 maatjes, groepsmaatjes en maatjescafés 

·        Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning: voor informatie, vraagverheldering, advies en/of praktische ondersteuning op alle levensgebieden 

·        Zelfregie- en herstelcentra in Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: inloop, activiteiten, herstelcursussen, persoonlijke/maatschappelijke ontwikkeling, zelfregie, ervaringsdeskundigheid en empowerment 

 

RIBW

RIBW groep is een instelling voor beschermd wonen die ervaringsdeskundigheid hoog in het vaandel heeft. Ze zijn als een van de eerste in Nederland met zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid gaan werken en hebben veel kennis op dit gebied in huis. Ook bieden zij diverse hersteltrainingen aan, zoals de WRAP training.

Home - RIBW Overijssel

Dimence

Dimence is een grote GGZ aanbieder in Deventer en omstreken en heeft veel ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid in dient. Naast het aanbieden van specialistische GGZ behandelingen houden ze zich houden zich bezig met hersteltrainingen, het inzetten van ervaringsdeskundigheid en het organiseren van anti-stigmatiserende activiteiten. 

Home | Dimence